نام اصلی: The Strongest Assassin Gets Transferred to Another World With His Whole Class
نام فارسی: قوی ترین قاتل در دنیایی دیگر
نام های دیگر:
The Strongest Assassin Gets Transported to Another World With His Class
最強暗殺者、クラス転移で異世界へ
最強暗殺者クラス転移で異世界へ
Saikyou Ansatsusha, Class Ten'i de Isekai e