نام اصلی: F-Class Destiny Hunter
نام فارسی: شکارچی سرنوشت کلاس F
نام های دیگر:
F급 사주 헌터