فانتزی

معرفی ژانر فانتزی در مانهوا , مانها و مانگا

در این ژانر، تمامی اتفاقات و شخصیت ها ساخته ذهن نویسنده هستند که با عنصر خیال پردازی ترکیب شده اند. در چنین آثاری، دنیا سازی ها ویژگی های متمایز خودشان را دارند و از جهان حقیقی ما فاصله زیادی دارند و یا شخصیت های این دنیا ها دارای ویژگی ها و نیروهایی هستند که در جهان ما وجود ندارند. همانند جادو، قدرت های رزمی غیر عادی و اتفاقات ماورا طبیعی و...

این ژانر بدلیل عنصر تخیل و ایجاد فضایی به دور از جهان حقیقی، ذهن نویسندگان را برای ایجاد خلاقیت باز میگذارد. این ژانر بخاطر جذابیت های بصری و ایده پردازی های جالب درون خودش، طرفداران زیادی دارد.

مطالعه مانهوا , مانها و مانگا با ژانر فانتزی به زبان فارسی

جهت مطالعه مانهوا , مانها و مانگا در ژانر فانتزی به زبان فارسی میتوانید به وبسایت مانیست مراجعه کنید.

برترین مانهوا , مانها و مانگا ها در ژانر فانتزی در وبسایت مانیست

  1. The Immortal Emperor Luo Wuji Has Returned
  2. Turn the tide
  3. Swordmaster’s Youngest Son
  4. Nano Machine
  5. The Dark Magician Transmigrates After 66666 Years