نام اصلی: My Master Is A God
نام فارسی: استادم خداس!
نام های دیگر:
My Master Is a Deity
我的师傅是神仙