نام اصلی: Sleeping Ranker
نام فارسی: رتبه‌دار خوابالو
نام های دیگر:
Even if I Sleep, I Rank
Ranker, Even if I Sleep
잠만 자도 랭커