درام

معرفی ژانر درام در مانهوا , مانها و مانگا

در چنین آثاری، روایت بیشتر بر روی صحنه های احساسی تمرکز دارد و اتفاقات با هدف احساساتی کردن مخاطب رخ میدهد. معمولا ژانر درام در آثار شرقی اولویت اصلی نیست و در کنار ژانر هایی مانند شونن و کمدی به کار میرود. این ژانر بیشتر در آثار عاشقانه بیس اصلی داستان است که روابط احساسی میان شخصیت ها در مرکز توجهات قرار دارد.

مطالعه مانهوا , مانها و مانگا با ژانر درام به زبان فارسی

جهت مطالعه مانهوا , مانها و مانگا در ژانر درام و زبان فارسی میتوانید به وبسایت مانیست مراجعه کنید.

برترین مانهوا , مانها و مانگا ها در ژانر درام در وبسایت مانیست

  1. Damn Reincarnation
  2. I Am the Fated Villain
  3. Player Who Returned 10,000 Years Later
  4. I Am a Cultivation Bigshot
  5. Is This Warrior Real?