نام اصلی: Life of a Magic Academy Mage
نام فارسی: سختی‌های زندگی در یک آکادمی جادوگری
نام های دیگر:
Surviving as a Mage in a Magic Academy
How to Live as a Magic School Wizard
Magic Academy Survival Guide
魔法學校 魔法師로 살아가는 法
마법학교 마법사로 살아가는 법