نام اصلی: Superstar From Age 0
نام فارسی: سوپر استار از 0 سالگی
نام های دیگر:
0살부터 슈퍼스타