نام اصلی: All Hail the Sect Leader
نام فارسی: درود بر رهبر فرقه
نام های دیگر:
The Greatest Sect Leader of All-Time
Wangu Zui Qiang Zong
万古最强宗