کمدی

معرفی ژانر کمدی در مانهوا , مانها و مانگا

آثاری که تمرکز اصلی آن ها بر روی اتفاقات خنده دار و شوخی است، در ژانر کمدی دسته بندی میشوند. این آثار معمولا تمرکز خود را بر روی روایت های غیر جدی و بیشتر بر روی تعامل بین شخصیت ها قرار میدهد و سعی میکند تا روایت داستان را با اتفاقات خنده دار و شوخی های جالب جلو ببرد. در برخی مواقع هم در داستان های جدی از کمدی سیاه برای شوخی های تعمل برانگیز استفاده میشود تا ذهن مخاطب را بیشتر درگیر خود کند.

مطالعه مانهوا , مانها و مانگا با ژانر کمدی به زبان فارسی

جهت مطالعه مانهوا , مانها و مانگا در ژانر کمدی به زبان فارسی میتوانید به وبسایت مانیست مراجعه کنید.

برترین مانهوا , مانها و مانگا ها در ژانر کمدی در وبسایت مانیست

  1. I Am a Cultivation Bigshot
  2. The Return of the Disaster-Class Hero
  3. Is This Warrior Real?
  4. Study group
  5. Strongest Anti M.E.T.A