نام اصلی: SSS-Rank Lone Summoner
نام فارسی: احضار کننده تنهای سطح اس اس اس
نام های دیگر:
The Lone SSS-Class Summoner
Only I Can Use Summoning
只有我能用召唤术
Zhi You Wo Neng Yong Zhao Huan Shu