ماجراجویی

معرفی ژانر ماجراجویی در مانهوا , مانها و مانگا

شخصیت ها در چنین داستان هایی برای پیشروی سیر تکاملی داستان وارد سفر هایی میشوند که در آن باید با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کنند تا به هدفی که قصدش را دارند برسند. داستان هایی با این ژانر ممکن است کاملا تمرکز خودشان را روی موضوع ماجراجویی قرار بدهند و یا بخشی از داستان به ماجراجویی شخصیت اصلی بپردازد. تنوع زیاد در بخش روایت چنین داستان هایی و همچنین متمرکز نبودن این داستان ها روی یک موضوع، باعث میشود که مخاطب درک بهتری از شخصیت ها داشته باشد و سفر آن ها را با علاقه و اشتیاق دنبال کند.

مطالعه مانهوا , مانها و مانگا با ژانر ماجراجویی به زبان فارسی

جهت مطالعه مانهوا , مانها و مانگا در ژانر ماجراجویی و زبان فارسی میتوانید به وبسایت مانیست مراجعه کنید.

برترین مانهوا , مانها و مانگا ها در ژانر ماجراجویی در وبسایت مانیست

  1. Turn the tide
  2. Nano Machine
  3. The Dark Magician Transmigrates After 66666 Years
  4. Damn Reincarnation
  5. Return of the Legendary Spear