نام اصلی: Super God Pet Shop
نام فارسی: فروشگاه حیوان خانگی آسمانی
نام های دیگر:
Chao Shen Chong Shou Dian
超神宠兽店
Astral Pet Store