نام اصلی: Reawakened man
نام فارسی: مرد احیا شده
نام های دیگر:
Bou Hwar Nam
Reawaken Man
Revival Man
부활남
부활남: 부활의 기원