نام اصلی: A Modern Man Who Got Transmigrated Into the Murim World
نام فارسی: مردی امروزی که به دنیای موریم تناسخ پیدا کرد
نام های دیگر:
무림에 떨어진 현대인