نام اصلی: Moon Shadow Sword Emperor
نام فارسی: امپراطور شمشیر سایه ماه
نام های دیگر:
Moon-Shadow Sword Emperor
月影劍帝
월령검제