نام اصلی: I Obtained a Mythic Item
نام فارسی: من و اعجاب انگیزترین آیتم دنیا
نام های دیگر:
신화급 귀속 아이템을 손에 넣었다