نام اصلی: Devil Returns To School Days
نام فارسی: شیطان به مدرسه برمیگرده
نام های دیگر:
School of Evil
Evil school
악의 등교