نام اصلی: Star-Embracing Swordmaster
نام فارسی: استاد شمشیری با ستاره ها
نام های دیگر:
Sword Master with Stars
Star-Fostered Swordmaster
별을 품은 소드마스터