نام اصلی: Versatile Sword Cultivator
نام فارسی: شمشیرزن همه فن حریف/ رزمیکار شمشیر همه فن حریف
نام های دیگر:
全職劍修