نام اصلی: Genius Martial Arts Trainer
نام فارسی: مربی نابغه ورزش‌های رزمی
نام های دیگر:
천재 무림 트레이너