نام اصلی: Prison's Deadly Maze
نام فارسی: پیچ و خم مرگبار زندان
نام های دیگر:
Rison's Deadly Maze ~The Invincible Assassin's Conquest of Diablo's Forest~
囚人戦線~ディアブロの森を攻略せよ~
Shuujin Sensen ~Diablo no Mori o Kouryaku Seyo~
Prison's Deadly Maze ~The Invincible Assassin's Conquest of Diablo's Forest~