نام اصلی: Asha
نام فارسی: آشا
نام های دیگر:
아사
Asa
Aza