نام اصلی: Is this Hunter for Real?!
نام فارسی: این واقعا یه شکارچیه
نام های دیگر:
이 헌터 실화냐?