نام اصلی: The Wailing Perversion
نام فارسی: نشان اژدهای خروشان