نام اصلی: The Extra is Too Strong
نام فارسی: شخصیت فرعی زیادی قویه
نام های دیگر:
엑스트라가 너무 강함