نام اصلی: World's Strongest Troll
نام فارسی: برترین ترول جهان
نام های دیگر:
게임 최강 트롤러
The Game's Top Troll