نام اصلی: I Became a Renowned Family's Sword Prodigy
نام فارسی: اعجوبه ی شمشیرزنی از یک خانواده سرشناس
نام های دیگر:
위대한 가문의 검술 천재가 되었다