نام اصلی: I Became the Mad Emperor
نام فارسی: تناسخ به عنوان امپراتور دیوانه
نام های دیگر:
미친 황제가 되어버렸다