نام اصلی: Relife Player
نام فارسی: زندگی دوباره نامیرا
نام های دیگر:
Re: Life Player
리라이프 플레이어
Re:Life Player