نام اصلی: Infinite Mage
نام فارسی: جادوگر بی نهایت
نام های دیگر:
무한의 마법사