نام اصلی: I Became A Terminally-Ill Knight
نام فارسی: به شوالیه درحال مرگ تبدیل شدم
نام های دیگر:
A Knight With a Time Limit
I Became a Knight With a Time Limit
시한부 기사가 되었다