نام اصلی: Return of the Legendary Spear
نام فارسی: بازگشت شوالیه نیزه افسانه ای
نام های دیگر:
역대급 창기사의 회귀
Sự Trở Lại Của Hiệp Sĩ Giáo
Spear Knight
Return of the Unrivaled
El Retorno Del Legendario
Caballero De La Lanza