نام اصلی: The Great Mage of the Hero’s Party Reincarnates
نام فارسی: جادوگر اعظمِ گروه قهرمان تناسخ پیدا می‌کند
نام های دیگر:
용사파티 대마법사의 환생
The Rebirth of the Hero's Party's Archmage