نام اصلی: Black Corporation: Joseon
نام فارسی: سازمان سیاه
نام های دیگر:
블랙기업조선