نام اصلی: The Great Mage Returns After 4000 Years
نام فارسی: بازگشت جادوگر اعظم پس از ۴۰۰۰ سال
نام های دیگر:
4000년 만에 귀환한 대마도사
The Archmage Returns After 4000 Years