نام اصلی: Academy’s Genius Swordmaster
نام فارسی: شمشیرزن نابغه آکادمی
نام های دیگر:
Academy Genius Swordsman
아카데미의 천재칼잡이