نام اصلی: The Lone Spellcaster
نام فارسی: افسونگر تنها
نام های دیگر:
Solo Spell Caster
俺だけが呪文使い
나 홀로 주문 사용자