نام اصلی: Endless Devourer
نام فارسی: بلعندهٔ سیرناپذیر
نام های دیگر:
无尽吞噬
Inexhaustible Engulfing
Wújìn Tūnshì
Wujin Tunshi