نام اصلی: Cursed Armor
نام فارسی: زره نفرین شده
نام های دیگر:
The Story of a Cursed Armor
Zhòu Kǎi
咒铠
Zhou Kai