نام اصلی: Riding On The Edge Of Annihilation
نام فارسی: من در بازی رمز و راز بی رقیبم
نام های دیگر:
Galloping on the Edge of Annihilation
Chicheng Zai Yanmie Bianyuan
驰骋在湮灭边缘