نام اصلی: Frozen Frontiers
نام فارسی: بقا در عصر یخبندان
نام های دیگر:
极寒战纪
Extreme Cold War
Frozen Frontiers
Chronicles of the Polar War