نام اصلی: I Am Invincible in the Fantasy World of the Apocalypse
نام فارسی: من تو دنیای فانتزی آخرالزمان شکست ناپذیرم
نام های دیگر:
I Am Invincible in the Doomsday Xuanhuan World
Wo Zai Mori Xuanhuan Shijie Wudile
我在末日玄幻世界无敌了