نام اصلی: Duke Pendragon
نام فارسی: دوک پندراگون
نام های دیگر:
白龍公爵ペンドラゴン
White Dragon Duke: Pendragon
백룡공작 팬드래건
白龙公爵佩德莱欧