نام اصلی: Dukedom's Legendary Prodigy
نام فارسی: اعجوبه افسانه‌ای قلمرو دوک