نام اصلی: Solo Max-Level Newbie
نام فارسی: من تازه کار رتبه یکم! ، برترین تازه کار
نام های دیگر:
I Am the Top Ranker Newbie
I'm the Only Max-Leveled Newbie
나 혼자 만렙 뉴비