نام اصلی: 1 in 7 Billion Irregular
نام فارسی: یک غیرمعمولی دربین ۷میلیارد نفر
نام های دیگر:
70억분의 1의 이레귤러
One of a Kind Irregular
One-of-a-Kind Irregular