نام اصلی: Survival Guide for a terminally-ill Dragon
نام فارسی: راهنمای بقا برای یه اژدها با بیماری لاعلاج
نام های دیگر:
시한부 드래곤의 생존법
How to Survive as a Dragon with Time-Limit