نام اصلی: Level-Up Doctor
نام فارسی: افزایش سطح دکتر
نام های دیگر:
Level-Up Doctor Choi GiSeok
Level Up Doctor Choi Kiseok
레벨업 닥터 최기석
Level Up Doctor Choi Ki-seok