نام اصلی: The Nebula's Civilization
نام فارسی: تمدن سحابی
نام های دیگر:
슬기로운 문명생활
Nebula’s Civilization